2019

Název Rok Úroveňseřadit sestupně
Preventivní péče o knihovní fondy 2019 pokročilá
Vyhledávání bibliografických a faktografických informací ze specializovaných zdrojů a jejich ověřování 2019 pokročilá
Příprava a zajištění vzdělávacích aktivit pro pracovníky knihoven 2019 pokročilá
Vytváření bibliografických a faktografických databází 2019 pokročilá
Vytváření koncepce obsahu a systému stavění, správa a organizace specializovaných (dílčích) knihovních fondů a studoven v knihovnách 2019 pokročilá
Zpracování koncepcí, plánů a programů v oblasti knihovnictví a informačních služeb a systémů 2019 pokročilá
Zpracování věcného katalogizačního záznamu cizojazyčného dokumentu dle platných standardů 2019 pokročilá
Kurz MARC 21/RDA – Seriály a integrační zdroje 2019 pokročilá
Zpracování jmenného katalogizačního záznamu cizojazyčného dokumentu dle platných standardů 2019 pokročilá
Kurz MARC 21/RDA – Tištěné monografie – minimální úroveň 2019 pokročilá
Akviziční činnosti v knihovnách 2019 pokročilá
Zpracování katalogizačních záznamů na analytické úrovni dle platných standardů 2019 pokročilá
Kurz MARC 21/RDA – Tištěné monografie – doporučená úroveň 2019 pokročilá
Formální a obsahová analýza textu, rychlé čtení 2019 pokročilá
Příprava projektů a žádostí o dotace do národních programů podpory veřejných knihovnických a informačních služeb 2019 pokročilá

Stránky

Přihlásit se k odběru 2019