dějiny knihoven a knihovnictví

Názevseřadit vzestupně Rok Úroveň
Z historie evropské knihy 1989 pokročilá
Z dějin knižní vazby: od nejstarších dob do konce XIX. stol. 1959 pokročilá
Vademecum pomocných věd historických 2002 pokročilá
Švédská knižní kořist a Česká knižní kultura v portálu Knihověda.cz 2020 pokročilá
Slovník českých nakladatelství 1849–1949 2007 základní
Rukověť tištěných knihovních fondů Národní knihovny České republiky : od prvotisků do konce 19. století 2006 pokročilá
Průvodce po fondech oddělení rukopisů a vzácných tisků Státní knihovny ČSR v Praze 1989 pokročilá
Pět století českého knihtisku 1968 pokročilá
Paměťové instituce I: (významné evropské knihovny v novověku) neuveden základní
Paměťové instituce I: (Počátky – knihovny ve starověku) neuveden základní
Paměťové instituce I: (Knižní kultura – vydávání dokumentů v nové době – tiskař a nakladatel, technické vynálezy v 19. stol., průmyslová výroba a krásná kniha) neuveden základní
Paměťové instituce I: (Knihtisk – vynález, rozšíření, inkunábule a staré tisky, významné památky, významní tiskaři, knihovny v 15. a 16. století) neuveden základní
Paměťové instituce I: (Knihovny a knižní kultura evropského středověku) neuveden základní
Paměťové instituce I: (české a moravské knihovny od počátku novověku do národního obrození – 1450-1781) neuveden základní
Paměťové instituce I: (české a moravské knihovny od národního obrození do vzniku samostatného státu – 1781-1918) neuveden základní

Stránky

Přihlásit se k odběru dějiny knihoven a knihovnictví