metodika

Název Rokseřadit sestupně Úroveň
Dobrý fond pro dobrou knihovnu: standard pro doplňování a aktualizaci knihovního fondu 2016 základní
Rovný přístup: knihovna přátelská k seniorům: metodická příručka pro práci knihoven se seniory 2016 základní
Evropský průvodce kompetencemi v oboru knihovnických a informačních služeb 2007 pokročilá
Příručka pro školní knihovny jako studijní a informační centra na základních a středních školách 2008 základní
Doporučení MŠMT k činnosti a funkci školní knihovny na základních a středních školách 2009 základní
Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka 2010 pokročilá
Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky 2011 základní
Citování informačních zdrojů a tvorba bibliografických referencí podle mezinárodní normy ISO 690:2010 2011 pokročilá
Čtenářská gramotnost ve výuce: metodická příručka 2011 pokročilá
Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011 2011 pokročilá
Služby veřejných knihoven: směrnice IFLA 2012 základní
Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 – 2015 včetně internetizace knihoven 2012 pokročilá
Doporučení pro výstavbu, rekonstrukci a zařizování knihoven zřizovaných a/nebo provozovaných obcemi na území České republiky 2012 základní
Trendy českého knihovnictví: cíle pro rok 2015 a jak jich dosáhnout 2013 základní
Rovný přístup: standard handicap friendly: metodická příručka pro práci knihoven s uživateli s postižením 2014 základní

Stránky

Přihlásit se k odběru metodika