O projektu

Hlavním cílem webu Studijní pomůcky pro knihovníky je usnadnit přípravu na zkoušky vztahující se k typovým pozicím z Národní soustavy povolání, resp. Národní soustavy kvalifikací. Web je určen především pro:

  • zájemce o absolvování zkoušky, kteří se z různých důvodů nemohou účastnit přípravných kurzů a na zkoušku se chtějí připravit samostudiem,
  • účastníky, ale také lektory přípravných kurzů,
  • všechny knihovníky, kteří se chtějí dále vzdělávat.

Důraz je kladen na snadnou dostupnost pomůcek. Pomůcky jsou obvykle dostupné zdarma online nebo v knihovnách. U pomůcek dostupných v knihovnách jsou uváděny především odkazy na jejich záznamy v katalogu Knihovny knihovnické literatury a v Souborném katalogu ČR. Samotné studijní pomůcky nejsou součástí webu, vždy se jedná pouze o odkazy na jejich umístění na jiných webech či v knihovnách. Pomůcky jsou ve většině případů v češtině, ve výjimečných případech pak ve slovenštině. K pomůckám jsou přiřazeny znalosti a dovednosti uvedené u knihovnických typových pozic z Národní soustavy povolání. Díky tomu lze získat seznam všech pomůcek vhodných pro přípravu na zkoušku vztahující se k dané typové pozici. Zároveň jsou znalosti a dovednosti přiřazeny k odpovídajícím činnostem z katalogu prací. Ke studijním pomůckám jsou také přidána klíčová slova, která vystihují hlavní témata pomůcek.

Web provozuje Knihovnický institut Národní knihovny ČR.