12.08 Indexace vysoce odborných dokumentů na analytické provni pro specializované bibliografické databáze s celostátním významem.