metodika

Název Rok Úroveňseřadit sestupně
Doporučení MŠMT k činnosti a funkci školní knihovny na základních a středních školách 2009 základní
Připravujeme změnu knihovního softwaru 2019 základní
Příručka pro školní knihovny jako studijní a informační centra na základních a středních školách 2008 základní
Trendy českého knihovnictví: cíle pro rok 2015 a jak jich dosáhnout 2013 základní
Služby knihoven a autorský zákon 121/2000 Sb. – základní pravidla 2020 základní
Rovný přístup: standard handicap friendly: metodická příručka pro práci knihoven s uživateli s postižením 2014 základní
Jitsi Meet – stručný návod pro účastníka videokonference 2020 základní
Služby knihoven knihovnám: krajské programy regionálních funkcí na podporu knihoven 2014 základní
Přístupné webové stránky 2020 základní
Dobrý fond pro dobrou knihovnu: standard pro doplňování a aktualizaci knihovního fondu 2016 základní
Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky 2011 základní
Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 až 2020 2015 základní
READ ON: nápady, které můžete převzít 2021 základní
Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory 2014 základní
Rovný přístup: knihovna přátelská k seniorům: metodická příručka pro práci knihoven se seniory 2016 základní

Stránky

Přihlásit se k odběru metodika