metodika

Názevseřadit sestupně Rok Úroveň
Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011 2011 pokročilá
Citování informačních zdrojů a tvorba bibliografických referencí podle mezinárodní normy ISO 690:2010 2011 pokročilá
Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka 2010 pokročilá
Čtenářská gramotnost ve výuce: metodická příručka 2011 pokročilá
Dobrý fond pro dobrou knihovnu: standard pro doplňování a aktualizaci knihovního fondu 2016 základní
Doporučené postupy pro vkládání informací do redakčního systému formou přístupnou pro uživatele se specifickými potřebami 2017 základní
Doporučení MŠMT k činnosti a funkci školní knihovny na základních a středních školách 2009 základní
Doporučení pro výstavbu, rekonstrukci a zařizování knihoven zřizovaných a/nebo provozovaných obcemi na území České republiky 2012 základní
Evropský průvodce kompetencemi v oboru knihovnických a informačních služeb 2007 pokročilá
Jitsi Meet – stručný návod pro účastníka videokonference 2020 základní
Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21 - tištěné a elektronické monografie - katalogizace na úrovni minimálního /doporučeného záznamu 2014 základní
Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 – 2015 včetně internetizace knihoven 2012 pokročilá
Manifest knihoven 2015 základní
Manuál vesnického knihovníka 2015 základní
Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu doplňování a aktualizace knihovního fondu pro knihovny zřizované a/nebo provozované obcemi na území České republiky 2017 základní

Stránky

Přihlásit se k odběru metodika