základní

Název Rok Úroveň
Kurz 1: Tištené monografie 1 (RDA, MARC 21), Základní kurz katalogizace ve formátu MARC21 neuveden základní
Obsahová charakteristika: anotace a referát neuveden základní
Paměťové instituce I: Dějiny knižní kultury: písmo – vznik a vývoj, psací látky, psací potřeby neuveden základní
Paměťové instituce I: (Počátky – knihovny ve starověku) neuveden základní
Management informačních fondů: Akvizice neuveden základní
Paměťové instituce I: (Knihovny a knižní kultura evropského středověku) neuveden základní
Management informačních fondů: Trh informačních pramenů neuveden základní
Paměťové instituce I: (Knihtisk – vynález, rozšíření, inkunábule a staré tisky, významné památky, významní tiskaři, knihovny v 15. a 16. století) neuveden základní
Management informačních fondů: Zpracování dokumentů neuveden základní
Paměťové instituce I: (české a moravské knihovny od počátku novověku do národního obrození – 1450-1781) neuveden základní
Management informačních fondů: Uchovávání dokumentů neuveden základní
Paměťové instituce I: (významné evropské knihovny v novověku) neuveden základní
Management informačních fondů: Uchovávání dokumentů 2 neuveden základní
Paměťové instituce I: (české a moravské knihovny od národního obrození do vzniku samostatného státu – 1781-1918) neuveden základní
Informační fondy I: Úvod do předmětu neuveden základní

Stránky

Přihlásit se k odběru základní