Paměťové instituce I: Dějiny knižní kultury: písmo – vznik a vývoj, psací látky, psací potřeby