07.01 Organizace a revize knihovního fondu podle stanovených postupů.