07.02 Základní zpracování knihovního fondu podle stanovených postupů.