07.03 Zajišťování základních knihovnických a informačních služeb podle stanovených postupů.