08.02 Zajišťování vnitrostátních meziknihovních nebo dodávacích služeb podle stanovených postupů.