08.03 Organizace a revize rozsáhlého knihovního fondu (nad 200 tis. knihovních jednotek).