08.05 Tvorba základních metadat digitálních objektů podle stanovených postupů.