09.01 Profilování nebo aktualizace univerzálního knihovního fondu převážně domácích dokumentů.