09.02 Zajišťování bibliografických a referenčních služeb s využitím vnitrostátních informačních zdrojů.