09.03 Zajišťování vnitrostátních meziknihovních nebo dodávacích služeb.