09.06 Správa obsahu digitální knihovny pro prezentaci digitálních dat.