10.08 Knihovní metodická, konzultační a poradenská činnost s regionální působností (metodik).