10.09 Administrace automatizovaného knihovního systému nebo digitální knihovny.