11.04 Zpracovávání historických fondů včetně analytického popisu.