11.05 Komplexní zajišťování mezinárodních meziknihovních nebo dodávacích služeb.