11.07 Koordinace katalogizace s vazbami na národní a mezinárodní standardy.