11.08 Knihovní metodická, konzultační a poradenská činnost s krajskou působností (metodik).