11.09 Samostatná koordinace automatizovaných knihovních procesů v kooperativních projektech knihoven na regionální úrovni.