11.11 Metodická, konzultační a poradenská činnost pro knihovnické činnosti (interní metodik).