12.01 Tvorba koncepce, organizace a rozvoj automatizovaných knihovních systémů.