12.02 Zpracovávání specializovaných rešerší a poskytování specializovaných konzultačních služeb.