12.06 Knihovní metodická, konzultační a poradenská činnost s celostátní působností (metodik).