12.09 Vytváření celostátních metodik katalogizace s vazbami na národní a mezinárodní standardy.