14.01 Tvorba celostátní koncepce rozvoje knihovnictví.