2011

Název Rok Úroveň
Čtenáři a internauti : obyvatelé České republiky a jejich vztah ke čtení (2010) 2011 základní
LISA: Library and Information Science Abstracts: Vyhledávání informací z online databáze z databázového centra ProQuest v rešeršním systému FAST 2011 základní
Elektronické knihy a katalogy knihoven 2011 základní
Metody rychlého čtení jako efektivní nástroj osobní práce s informacemi 2011 základní
Právní úprava veřejného knihovnictví 2011 základní
Jak se dělá kniha: příručka pro nakladatele 2011 základní
Úvod do katalogizačních pravidel RDA 2011 základní
Informační politika: minulost a současnost v Čechách a ve vyspělých demokraciích 2011 základní
Současná česká próza – sylabus k přednášce 2011 základní
Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky 2011 základní
Citování informačních zdrojů a tvorba bibliografických referencí podle mezinárodní normy ISO 690:2010 2011 pokročilá
Metodika tvorby bibliografických citací 2011 pokročilá
Strategie vyhledávání informací a elektronické informační zdroje 2011 pokročilá
Systém globální identifikace tvůrců, výrobců a distributorů obsahů zahajuje svoji činnost 2011 pokročilá
Čtenářská gramotnost ve výuce: metodická příručka 2011 pokročilá

Stránky

Přihlásit se k odběru 2011