Informační politika: minulost a současnost v Čechách a ve vyspělých demokraciích