Bratková, Eva

Název Rok Úroveň
Univerzální bibliografické systémy: vstupy, databáze a výstupy 2014 základní
Vyhledávání informací z databází PASCAL, části Vědy o informacích, dokumentace a FRANCIS, části Vědy o informacích a komunikace: studijní příručka 2014 základní
Metadata a jejich hlavní schémata 2012 pokročilá
LISA: Library and Information Science Abstracts: Vyhledávání informací z online databáze z databázového centra ProQuest v rešeršním systému FAST 2011 základní
Citování informačních zdrojů a tvorba bibliografických referencí podle mezinárodní normy ISO 690:2010 2011 pokročilá
Systém globální identifikace tvůrců, výrobců a distributorů obsahů zahajuje svoji činnost 2011 pokročilá
Otevřený přístup a digitální knihovny v oblasti vědy a výzkumu (vybrané systémy) 2008 pokročilá
Trvalá identifikace fyzických osob a korporací v prostředí digitálních archivů: aktuální směry řešení v zahraničních systémech 2008 pokročilá
Databáze databází 2007 pokročilá
Národní bibliografické informační zdroje oboru informační a knihovní vědy (Česko a Slovensko) 2007 pokročilá
SÍť trvalých identifikátorů informačních entit 2007 pokročilá
OPAC: Systémy a rozhraní a jejich vývoj, část I. 2007 pokročilá
Mezinárodní identifikátor ISAN pro audiovizuální díla a vznik jejich mezinárodního registračního systému 2004 pokročilá
Formování mezinárodního systému pro registraci hudebních děl 2002 pokročilá
Elektronické disertace a projekty a systémy jejich zpřístupňování 2002 pokročilá

Stránky

Přihlásit se k odběru Bratková, Eva