Vyhledávání informací z databází PASCAL, části Vědy o informacích, dokumentace a FRANCIS, části Vědy o informacích a komunikace: studijní příručka