Funkční požadavky na bibliografické záznamy: závěrečná zpráva