Informační gramotnost jako kognitivní (poznávací) systém