Informační sektor, informační profese a informační vzdělávání