Knihovnictví, informační profese, informační politika a vzdělávání