Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2016 - 2020 s výhledem do roku 2025: informace o přípravě