Kurz MARC 21/RDA – Tištěné monografie – minimální úroveň