Měření hodnoty veřejných služeb: (na příkladu veřejných knihoven)