metodika

Název Rok Úroveň
Připravujeme změnu knihovního softwaru 2019 základní
Webové stránky malých knihoven: metodické doporučení pro knihovníky v obcích do 3 000 obyvatel 2018 základní
Ochrana osobních údajů – Příručka pro knihovny 2018 pokročilá
Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu doplňování a aktualizace knihovního fondu pro knihovny zřizované a/nebo provozované obcemi na území České republiky 2017 základní
Doporučené postupy pro vkládání informací do redakčního systému formou přístupnou pro uživatele se specifickými potřebami 2017 základní
Dobrý fond pro dobrou knihovnu: standard pro doplňování a aktualizaci knihovního fondu 2016 základní
Rovný přístup: knihovna přátelská k seniorům: metodická příručka pro práci knihoven se seniory 2016 základní
Manifest knihoven 2015 základní
Manuál vesnického knihovníka 2015 základní
Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 až 2020 2015 základní
Neocenitelné služby knihovny a jak je ocenit 2015 pokročilá
Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21 - tištěné a elektronické monografie - katalogizace na úrovni minimálního /doporučeného záznamu 2014 základní
Rovný přístup: standard handicap friendly: metodická příručka pro práci knihoven s uživateli s postižením 2014 základní
Služby knihoven knihovnám: krajské programy regionálních funkcí na podporu knihoven 2014 základní
Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory 2014 základní

Stránky

Přihlásit se k odběru metodika