metodika

Název Rok Úroveň
Manifest knihoven 2015 základní
Manuál vesnického knihovníka 2015 základní
Neocenitelné služby knihovny a jak je ocenit 2015 pokročilá
Rovný přístup: standard handicap friendly: metodická příručka pro práci knihoven s uživateli s postižením 2014 základní
Služby knihoven knihovnám: krajské programy regionálních funkcí na podporu knihoven 2014 základní
Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory 2014 základní
Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21 - tištěné a elektronické monografie - katalogizace na úrovni minimálního /doporučeného záznamu 2014 základní
Trendy českého knihovnictví: cíle pro rok 2015 a jak jich dosáhnout 2013 základní
Služby veřejných knihoven: směrnice IFLA 2012 základní
Doporučení pro výstavbu, rekonstrukci a zařizování knihoven zřizovaných a/nebo provozovaných obcemi na území České republiky 2012 základní
Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 – 2015 včetně internetizace knihoven 2012 pokročilá
Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky 2011 základní
Citování informačních zdrojů a tvorba bibliografických referencí podle mezinárodní normy ISO 690:2010 2011 pokročilá
Čtenářská gramotnost ve výuce: metodická příručka 2011 pokročilá
Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011 2011 pokročilá

Stránky

Přihlásit se k odběru metodika