Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě – Pro knihovny – Studijní texty

Název Rok Úroveň
Zpracování statistických ukazatelů výkonů knihoven včetně kontroly, analýzy a komparace dat 2020 pokročilá
Samostatné zajišťování chodu knihovny s univerzálním nebo specializovaným fondem s regionální působností 2020 pokročilá
Orientace v aktuálně vydávaných titulech 2019 pokročilá
Vyhledávání bibliografických a faktografických informací ze specializovaných zdrojů a jejich ověřování 2019 pokročilá
Preventivní péče o knihovní fondy 2019 pokročilá
Vytváření bibliografických a faktografických databází 2019 pokročilá
Příprava a zajištění vzdělávacích aktivit pro pracovníky knihoven 2019 pokročilá
Vytváření koncepce obsahu a systému stavění, správa a organizace specializovaných (dílčích) knihovních fondů a studoven v knihovnách 2019 pokročilá
Zpracování koncepcí, plánů a programů v oblasti knihovnictví a informačních služeb a systémů 2019 pokročilá
Zpracování věcného katalogizačního záznamu cizojazyčného dokumentu dle platných standardů 2019 pokročilá
Zpracování jmenného katalogizačního záznamu cizojazyčného dokumentu dle platných standardů 2019 pokročilá
Zpracování katalogizačních záznamů na analytické úrovni dle platných standardů 2019 pokročilá
Akviziční činnosti v knihovnách 2019 pokročilá
Formální a obsahová analýza textu, rychlé čtení 2019 pokročilá
Příprava projektů a žádostí o dotace do národních programů podpory veřejných knihovnických a informačních služeb 2019 pokročilá

Stránky

Přihlásit se k odběru Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě – Pro knihovny – Studijní texty