Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě – Pro knihovny – Studijní texty

Název Rok Úroveň
Zpracování statistických ukazatelů výkonů knihoven včetně kontroly, analýzy a komparace dat 2020 pokročilá
Samostatné zajišťování chodu knihovny s univerzálním nebo specializovaným fondem s regionální působností 2020 pokročilá
Příprava a zajištění vzdělávacích aktivit pro pracovníky knihoven 2019 pokročilá
Vytváření koncepce obsahu a systému stavění, správa a organizace specializovaných (dílčích) knihovních fondů a studoven v knihovnách 2019 pokročilá
Zpracování koncepcí, plánů a programů v oblasti knihovnictví a informačních služeb a systémů 2019 pokročilá
Zpracování věcného katalogizačního záznamu cizojazyčného dokumentu dle platných standardů 2019 pokročilá
Zpracování jmenného katalogizačního záznamu cizojazyčného dokumentu dle platných standardů 2019 pokročilá
Akviziční činnosti v knihovnách 2019 pokročilá
Zpracování katalogizačních záznamů na analytické úrovni dle platných standardů 2019 pokročilá
Formální a obsahová analýza textu, rychlé čtení 2019 pokročilá
Příprava projektů a žádostí o dotace do národních programů podpory veřejných knihovnických a informačních služeb 2019 pokročilá
Organizace revize knihovního fondu 2019 pokročilá
Zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven 2019 pokročilá
Orientace v aktuálně vydávaných titulech 2019 pokročilá
Zpracování koncepce a systému aktivit k podpoře dětského čtenářství v knihovně 2019 pokročilá

Stránky

Přihlásit se k odběru Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě – Pro knihovny – Studijní texty