Zpracování statistických ukazatelů výkonů knihoven včetně kontroly, analýzy a komparace dat