Návěští, kódované údaje, pole bloku 0XX a 336, 338 (minimální záznam)