Ovládání automatizovaného knihovního systému v relevantních modulech