Paměťové instituce I: (české a moravské knihovny od národního obrození do vzniku samostatného státu – 1781-1918)